גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
הצטרף-לתורמים תרום-לנו
עמותת לראות

מחקר וטיפול באמבליופיה באמצעים חדשים

 

מחקר וטיפול
באמבליופיה
באמצעים חדשים
פרופ‘ אברהם שפירר
מנהל היחידה למחלות עיניים
בילדים ופזילה, מרכז רפואי
שיבא, תל השומר
בתהליך הראיה התקין שתי העיניים מקבלות את הגירוי
הראיתי על רשתית העין. מהרשתית האותות החשמליים
של הראיה עוברים דרך חיבורים עצביים )סינפסות(
לתוך המוח ועד הקורטקס הראיתי. במהלך התפתחות
הראיה בילדים ישנה תחרות בין הסינפסות המגיעות
מ-2 העיניים לקורטקס. לכן, אם גירוי ראיתי איננו מגיע
מעין אחת – הסינפסות מהעין הזו )שכבר נוצרו במהלך
החיים העובריים( מתנוונות ובמקומן נוצרות סינפסות
חדשות מהעין הדומיננטית-הרואה. זהו הבסיס הפיזיולוגי
להתפתחות עין עצלה או אמבליופיה. מסיבה זו לגירוי
הראיתי בגיל הרך ישנה חשיבות בבניית מערכת הראיה
המובילה מהרשתית למוח.
התפתחות הראיה מתרחשת במהלך 10 השנים הראשונות
לחיי הילד והיא נקראת התקופה הקריטית להתפתחות
הראיה. בתקופה הקריטית העין והמוח רגישים להפרעות
בגירוי הראיתי, דבר שיגרום להפרעה בהתפתחות הראיה
על רקע השינויים המוחיים. מצד שני החזרת הגירויים
הראיתיים בתקופה הקריטית – תחזיר את ההתפתחות
הנורמלית של התאים השונים במוח וכך תביא לשיפור
בחדות הראיה או לשיפור העין העצלה.
מחקרים הראו כי אמבליופיה הינה האחראית לאובדן
הראיה בחולים עד גיל 45 שנים, יותר מאשר כל מחלות
העיניים והטראומה גם יחד. בפינלנד נמצא כי אבדן הראיה
בעין הטובה בקרב חולים עם אמבליופיה קרה בשכיחות
של 1.75 מקרים לכל 1000 אנשים באוכלוסיה. מצד שני
עיוורון בילדים אובחן רק ב-0.11 ילדים וב-0.66 מבוגרים
לכל 1000 אנשים באוכלוסיה.
אמבליופיה או עין עצלה יכולה לנבוע מפזילה,
אנאיזומטרופיה )הבדל בתשבורת העין בין 2 העיניים(,
או מחסימה והפרעה ממושכת של הראיה, למשל ירוד
מולד או צניחת עפעף או ליקוי בקרנית העין ועוד.
הטיפול באמבליופיה יהיה ראשית כל בגורם. בפזילה ניתן
לטפל ע“י מתן משקפיים או ניתוח. באנאיזומטרופיה ע“י
מתן משקפיים או עדשות מגע. בחסימת ציר הראיה –
ישנו צורך בניתוח לסילוק ההפרעה לציר הראיה.
בנוסף לכל הטיפולים הנ“ל יש צורך בסגירות של העין
הטובה. שיטת טיפול זו יעילה ביותר וידועה מזה כ-250
שנה. סגירת העין החזקה מתבצע מספר שעות ביום
ולמשך מספר חודשים ועד שנים. טיפול הסגירה, מספר
השעות ליום ומשך תקופת הטיפול מותאמים לכל ילד
באופן אישי. בטיפול זה אנו נתקלים לעיתים לא רחוקות
בקשיים הנובעים משיתוף הפעולה של הילד )ולעיתים, גם
מצד הוריו(. זאת מסיבות שונות: בסגירת העין הטובה אנו
משאירים את הילד עם ראיה לקויה ולכן הפרעה לתפקוד
הראיתי של הילד וחוסר אוריינטציה מרחבית שלו, קימת
הפרעה לראיה הדו-עינית; לעיתים ישנה הופעה של פזילה
שהיתה סמויה או החמרה בזווית פזילה קימת; יתכנו
הפרעות פסיכולוגיות על רקע סגירת העין עקב בושה
של הילד לנוכח החברים; הדבק )של המדבקה סביב העין(
מציק לילד והסרת המדבקה כרוכה באי-נוחות; בילדים
עם נטיה לאלרגיה יכולה להתפתח פריחה בעור סביב העין
כתוצאה מהדבק.
טיפול חדשני, פרי מחקר ישראלי, הינו שימוש במשקפיים
אלקטרוניות. תוצאות המחקר שבדק את יעילות
המשקפיים לטיפול בעין עצלה פורסמו בעיתון החשוב
.INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY AND VISUAL SCIENCE
במשקפיים האלקטרוניות אחת העדשות נעשית אטומה
לאור )נסגרת( או שקופה לאור )נפתחת( לסירוגין על פי
תכנות מוקדם. פעולה זו מבוקרת ע“י מרכיב אלקטרוני
הנמצא במסגרת של המשקפיים. במחקר שנעשה ב-3
מרכזים: הדסה, תל השומר ומאיר טופלו 28 ילדים. מצאנו
כי סגירה של העין הטובה למשך 40 שניות כל דקה, הביאה
לשיפור חדות הראיה בעין העצלה וכן לשיפור בראיה הדו-
עינית. יתרון משקפיים אלו הינו הימנעות מהצורך להדביק
רטייה על עין אחת, הסגירה והפתיחה של העין מתבצעות
לסירוגין בצורה שאיננה חוסמת את הראיה באופן מתמשך
ומאפשרת שימוש )לסירוגין( של הראיה הדו-עינית. כיום,
משקפיים אלו ניתנים לשימוש לפי הוראות הסגירה
של הרופא המטפל.
משקפיים אלקטרוניים. חסימה של העדשה לאור
מתוכנתת מראש לכל ילד בהתאם לצורך הטיפולי שלו.
8